Kvalifikačná karta vodiča

Naša autoškola ponúka okrem kurzov žiadateľov o získanie vodičského oprávnenia aj kurzy povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov.

Táto povinnosť sa týka každého vodiča, ktorý vedie nákladne vozidlo nad 3,5 t a vodičov autobusov.

Povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku podľa zákona č.280/2006 Z. z sa vzťahuje na vodičov vozidiel :

a) nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, CE, C1, C1 E

b) osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, DE, D1, D1 E

Povinosť získať základnú kvalifikáciu sa nevzťahuje na vodičov, ktorí získali vodičské oprávnenie:

a) do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy

b) do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy 

(títo vodiči sa podrobujú pravidelnému výcviku).